Program za elektronsko podnošenje dokumenta carini (EPD) već od 25.000 din., NCTS 19.000 din.

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

IT Soft Solutions

"WinŠped.log 2015"

Kako je aplikacija "WinŠped.log 2015" verifikovana za elektronsko podnošenje dokumenata od strane Uprave carina, ova aplikacija je sada zamenila aplikaciju "WinŠped 2" u našoj ponudi. VIŠE...

"WinŠped.log 2015" DEMO

Demo verzija aplikacije je dostupna za preuzimanje. Za više informacija kliknite OVDE...

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Klikom na donji link pristupate online pregledu Carinske tarife sa dažbinama:

>PREGLED CARINSKE TARIFE<

Kratko uputstvo:

Pretraga je podeljena na dva dela:

1) U gornjem delu birate redom odeljak (nakon izbora kliknite na dugme <Dalje>), glavu (nakon izbora kliknite na dugme <Dalje>) i zatim tarifni broj. Nakon što pronađete željeni tarifni broj kliknite na dugme <Prikaži tarifni broj> za njegov tabelarni pregled.

2) U donjem delu unosite direktno tarifni broj (Npr. 0101 ili 3926 ili 8471 i sl.) ili traženu reč/pojam iz naimenovanja carinske tarife. Nakon unosa željenih podataka, kliknite na dugme <Prikazi Carnsku tarifu> i dobićete tabelarni pregled podataka za traženi tarifni broj odnosno uneti tekst.

Prilikom pretrage koristite postupak naveden pod 1) ili pod 2). Ove dve pretrage su nezavisne jedna od druge i ne mogu se kombinovati !

 

Važna napomena:

Podaci dobijeni ovim pregledom su podaci koji su dostupni i u alpikacijama "WinŠped.log 2015", odnosno "WinŠped 2" i podležu zaštiti autorskih i drugih prava intelektualne svojine. Zabranjeno je njihovo korišćenje u druge svrhe, sem u svrhe njihovog prikaza na ovom websajtu. Takođe, ne garantujemo da su prikazani podaci ispravni i tačni, i ne snosimo nikakvu odgovornost za direktnu ili indirektnu štetu koju korisnik eventualno pretrpi njihovim korišćenjem.

 

Web stranica aplikacije: http://carinska.tarifa.winsped.net

LogoB3