Program za elektronsko podnošenje dokumenta carini (EPD) već od 25.000 din., NCTS 19.000 din.

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

IT Soft Solutions

"WinŠped.log 2015"

Kako je aplikacija "WinŠped.log 2015" verifikovana za elektronsko podnošenje dokumenata od strane Uprave carina, ova aplikacija je sada zamenila aplikaciju "WinŠped 2" u našoj ponudi. VIŠE...

"WinŠped.log 2015" DEMO

Demo verzija aplikacije je dostupna za preuzimanje. Za više informacija kliknite OVDE...

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Ukoliko vaša firma već koristi neki informacioni sistem u svom poslovanju, ili neki program za izradu izlaznih faktura, moguće je realizovati vezu između vašeg postojećeg programa i programa "WinŠped.log 2015", tako da se podaci iz vaše izlazne fakture direktno uvezu u program i da se na osnovu njih automatski formira JCI.

Ovo u velikoj meri štedi vreme potrebno za pripremu JCI, jer se jednom uneti podaci iz vaše fakture, ne moraju ponovo prekucavati u programu "WinŠped.log 2015".

Moguća je realizacija direktne veze programa "WinŠped.log 2015" sa vašom bazom podataka ili realizacija razmene podataka preko fajla. Fajl za razmenu podataka može biti u bilo kom standardnom formatu (txt, xml, csv...). 

Imamo iskustvo u realizaciji uvoza podataka iz SAP txt fajla u program "WinŠped.log 2015".

Molimo vas da nas kontaktirate u vezi detalja.

LogoB3