Program za elektronsko podnošenje dokumenta carini (EPD) već od 25.000 din., NCTS 19.000 din.

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

IT Soft Solutions

"WinŠped.log 2015"

Kako je aplikacija "WinŠped.log 2015" verifikovana za elektronsko podnošenje dokumenata od strane Uprave carina, ova aplikacija je sada zamenila aplikaciju "WinŠped 2" u našoj ponudi. VIŠE...

"WinŠped.log 2015" DEMO

Demo verzija aplikacije je dostupna za preuzimanje. Za više informacija kliknite OVDE...

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Od 01.06.2011. počeo je da se primenjuje "Sporazum o slobodnoj trgovini sa državama EFTA u trgovinskim odnosima između Republike Srbije i Kraljevine Norveške".

S tim u vezi vas obaveštavamo da uputstvo o primeni ovog sporazuma možete preuzeti sa sajta Uprave carina (http://www.carina.rs/lat/Zakoni/PrimenaNorve%C5%A1ka.pdf).

U toku je izmena carinske tarife programa "WinŠped 2" u smislu usklađivanja sa novim Ex. brojevima koji su vezani za primenu ovog sporazuma (http://www.carina.rs/lat/Zakoni/Spisak%20Ex%20pozicija.pdf), a čim izmena bude spremna, biće vam prosleđeno obaveštenje.

Šifre za oslobađanje od plaćanja carine po ovom sporazumu su već upisane u šifarnik za popunjavanje JCI u programu "WinŠped 2" jednom od prethodnih izmena.

LogoB3