"WinŠped carinska tarifa" za Android

robot1

Android aplikacija "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play-u.
Više informacija možete pronaći OVDE

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Besplatan probni rad

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

Online carinska tarifa

"Online carinskoj tarifi" možete pristupiti preko glavnog menija našeg veb-sajta ili klikom OVDE

Svi registrovani korisnici programa mogu preuzeti novu izmenu programa i carinske tarife putem modula za automatsko ažuriranje programa "WinŠped 2" (<Opcije> => "Ažuriranje programa").

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Izmenjeno je zaglavlje Zahteva za sanitarno uverenje
2. Ispravljena je greška koja se u nekim slučajevim javljala pri formiranju dopunske deklaracije (JCI FP) u slučaju da se u rubrici 44. pojavi više od 99 priloženih isprava po naimenovanju JCI.
3. Izvršeno je usklađivanje ex naimenovanja u Carinskoj tarifi
4. Izmenjen je program za automatsko ažuriranje, tako da je sad ponovo moguće ažurirati šifarnik JCI preko ovog modula (stari način ažuriranja iz programa i dalje ostaje). U ovaj modul je dodata i opcija ažuriranja odabranih propisa, kojima možete pristupiti preko opcije glavnog menija programa "Odabrani propisi"

Sviregistrovani korisnici mogu preuzeti najnoviju izmenu Carinske tarife putem modula za automatsko ažuriranje programa "WinŠped 2".

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Carinska tarifa je usklađena sa "Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2011. godinu", kao i "Odlukom o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava" (Službeni glasnik RS 58/2011)

Izmenu programa možete preuzeti putem modula za automatsko ažuriranje programa "WinŠped 2".
(<Opcije> => "Ažuriranje programa").
Uputstvo za automatsko ažuriranje možete pronaći na sledećoj adresi:
http://www.winsped.com/Docs/Uputstvo_za_azuriranje.pdf

Po završetku ažuriranja, pokrenite program i iz samog programa izvršite ažuriranje šifarnika.
("Razmena podataka" --> "Elektronsko podnošenje dokumenata" --> "Preuzimanje novog šifarnika").

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Program je usklađen sa Zakonom o izmenama Zakona o republičkim administrativnim taksama
2. Na zahtev više korisnika, dodata je mogućnost štampe "Evidencione JCI" za izvoz robe na APKM. Opcija je dostupna preko kartice, desno od kartice "Zahtevi" gde normalno vršite obradu JCI i ostalih priloženih isprava
3. U donjem levom delu glavnog ekrana programa, dodato je dugme <Vesti o programu> preko kojeg pristupate istoimenom odeljku sajta www.winsped.com, na kome možete pronaći sve važne informacije vezane za program, izmene, nadogradnje i sl. kao i razna korisnička uputstva, tumačenja i raspise Uprave carina vezane za podnošenje JCI i sl.
4. Omogućeno je snimanje (eksport) cele pozicije. Snimanje funkcioniše slično dosadašnjem snimanju pojedinačnih JCI (podpozicija). Za sada je omogućeno samo snimanje pozicije za potrebe tehničke podrške, a uskoro će biti omogućen i uvoz (import).

Carinska tarifa programa "WinŠped 2" je usklađena sa novim iznosima akciza.

Svi korisnici programa izmenu mogu preuzeti putem modula za automatsko ažuriranje programa sa interneta.

Novi iznosi akciza:

Vrsta robe Iznos akcize Jedinica mere Šifra akcize
Derivati nafte:      
- sve vrste motornog benzina 49,50 lit 2110
- sve vrste dizel goriva 37,00 lit 2120
- ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte 53,34 kg 2180
Duvanske prerađevine:      
- cigarete iz uvoza 26,00 pak (20 cigareta) 2210
- cigarete koje su proizvedene u zemlji 8,92 pak (20 cigareta) 2221
- cigare i cigarilosi 17,55 kom 2240
- rezani duvan, duvan za lulu i žvakanje i burmut  35%   2250
Alkoholna pića:      
- pivo 18,47 lit 2421
- niskoalkoholno piće (sa procentom alkohola 5-15%) 16,31 lit 2422
- rakija od voća, grožđa, specijalne rakije 97,68 lit 2431
- rakija od žitarica i ostalih poljopr.sirovina 247,82 lit 2432
- žestoka alkoholna pića i likeri 158,84 lit 2441
Kafa (sirova, pržena, mlevena i ekstrakt kafe)  30%   2610
Derivati nafte:          
- sve vrste motornog benzina 49,5   LT lit 2110
- sve vrste dizel goriva 37   LT lit 2120
- ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koji imaju raspon destilacije do 380° C 53,34   KG kg 2180
Duvanske prerađevine:        
- cigarete iz uvoza 26   KD pak (20 cigareta) 2210
- cigarete koje su proizvedene u zemlji 8,92   KD pak (20 cigareta) 2221
- cigare i cigarilosi 17,55   KD kom 2240
- rezani duvan, duvan za lulu i žvakanje i burmut 35 % % 2250
Alkoholna pića:          
- pivo 18,47   LT lit 2421
- niskoalkoholno piće (sa procentom alkohola 5-15%) 16,31   LT lit 2422
- rakija od voća, grožđa, specijalne rakije 97,68   LT lit 2431
- rakija od žitarica i ostalih poljopr.sirovina 247,82   LT lit 2432
- žestoka alkoholna pića i likeri 158,84   LT lit 2441
Kafa (sirova, pržena, mlevena i ekstrakt kafe) 30 % % 2610

Svi registrovani korisnici programa "WinŠped 2", putem modula za automatsko ažuriranje, mogu preuzeti novu izmenu programa.

 

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:

1. U formi za obradu CMR-a dodato je polje "Statistički broj". Ovo polje možete koristiti za upis navedenog podatka, kao i kod CMR obrasca sa posebnim kolonama za bruto i neto masu, gde u tom slučaju, u polje "Statistički broj" upisujete bruto masu a u polje "Bruto masa" neto masu, kako bi se podaci odštampali pravilno na papirnom obrascu. Ovo je samo prelazno rešenje do implementacije novog obrasca u program.

2. Ispravljena je greška kod automatskog zadavanja rednih brojeva kod specifikacije pojednostavljenih deklaracija.

3. Na formi obrade podataka o komitentima dodato je dugme za uvoz podataka o fizičkom licu sa novih ličnih karata, pomoću SmartCard čitača.

4. Ispravljena je greška koja se pojavljivala prilikom formiranja zahteva za PUR/PIR ukoliko nisu bila popunjena određena polja.

5. Carinska tarifa je ažurirana sa novim ex naimenovanjima
6. Prilikom kopiranja JCI, izvršiće se i kopiranje svih isprava vezanih za kopirani JCI (CMR, EUR-1...)

7. Ispravljene su druge manje greške prijavljene od strane korisnika.

LogoB3