"WinŠped carinska tarifa" za Android

robot1

Android aplikacija "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play-u.
Više informacija možete pronaći OVDE

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Besplatan probni rad

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

Online carinska tarifa

"Online carinskoj tarifi" možete pristupiti preko glavnog menija našeg veb-sajta ili klikom OVDE

Izmenu programa i carinske tarife možete preuzeti putem modula za automatsko ažuriranje programa "WinŠped 2".
(<Opcije> => "Ažuriranje programa").

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Izvršeno je usklađivanje programa i modula carinske tarife sa Uredbom o uskladjivanju nomenklature Carinske tarife za 2012. godinu

S obzirom na obim izmene, kao i činjenicu da carina još nije definitivno usvojila sve Ex. pozicije, u narednom periodu ćete verovatno u više navrata dobijati od nas obaveštenja o izmenama Carinske tarife. Molimo vas da izmene instalirate čim dobijete obaveštenja.
Takođe, ukoliko primetite neslaganja u Carinskoj tarifi, molimo vas da nas što pre obavestite.

Ono što je moguće da će se dešavati je da klikom na dugme <Povl>, pored rubrike 36. pri obradi JCI, program neće pronaći odgovarajuću povlasticu za uneti tarifni stav. Ovo je iz razloga što nismo stigli da uparimo sve povlastice sa novim tarifnim oznakama shodno korelacionoj tabeli. Uparivanje će biti kompletno završeno za 3-4 dana.

Svi registrovani korisnici programa mogu najnoviju izmenu programa i carinske tarife preuzeti putem modula za automatsko ažuriranje programa "WinŠped 2" (<Opcije> => "Ažuriranje programa").

 

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:

1. Program je prilagođen za EPD pomoću el.sertifikata. Kod kartice EPD ćete primetiti dodatnu opciju koja se odnosi na novi način EPD. Dok carina ne pređe na novi način EPD, koristite stari (dosadašnji) tj. modemski način EPD preko dial-up linije. Za sada će novi način EPD koristit jedino firme koje imaju odobrenja za sprovođenje tzv. "kućnog carinjenja"

2. Izvršene su određene korekcije u delu programa koji se odnosi na pojednostavljene postupke

3. Dodata je mogućnost obrade Zahteva za prethodni pregled robe

4. U carinskoj tarifi je izvršena korekcija Ex. naimenovanja

Svi registrovani korisnici programa mogu preuzeti novu izmenu programa i carinske tarife putem modula za automatsko ažuriranje programa "WinŠped 2" (<Opcije> => "Ažuriranje programa").

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Izmenjeno je zaglavlje Zahteva za sanitarno uverenje
2. Ispravljena je greška koja se u nekim slučajevim javljala pri formiranju dopunske deklaracije (JCI FP) u slučaju da se u rubrici 44. pojavi više od 99 priloženih isprava po naimenovanju JCI.
3. Izvršeno je usklađivanje ex naimenovanja u Carinskoj tarifi
4. Izmenjen je program za automatsko ažuriranje, tako da je sad ponovo moguće ažurirati šifarnik JCI preko ovog modula (stari način ažuriranja iz programa i dalje ostaje). U ovaj modul je dodata i opcija ažuriranja odabranih propisa, kojima možete pristupiti preko opcije glavnog menija programa "Odabrani propisi"

Sviregistrovani korisnici mogu preuzeti najnoviju izmenu Carinske tarife putem modula za automatsko ažuriranje programa "WinŠped 2".

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Carinska tarifa je usklađena sa "Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2011. godinu", kao i "Odlukom o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava" (Službeni glasnik RS 58/2011)

Izmenu programa možete preuzeti putem modula za automatsko ažuriranje programa "WinŠped 2".
(<Opcije> => "Ažuriranje programa").
Uputstvo za automatsko ažuriranje možete pronaći na sledećoj adresi:
http://www.winsped.com/Docs/Uputstvo_za_azuriranje.pdf

Po završetku ažuriranja, pokrenite program i iz samog programa izvršite ažuriranje šifarnika.
("Razmena podataka" --> "Elektronsko podnošenje dokumenata" --> "Preuzimanje novog šifarnika").

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Program je usklađen sa Zakonom o izmenama Zakona o republičkim administrativnim taksama
2. Na zahtev više korisnika, dodata je mogućnost štampe "Evidencione JCI" za izvoz robe na APKM. Opcija je dostupna preko kartice, desno od kartice "Zahtevi" gde normalno vršite obradu JCI i ostalih priloženih isprava
3. U donjem levom delu glavnog ekrana programa, dodato je dugme <Vesti o programu> preko kojeg pristupate istoimenom odeljku sajta www.winsped.com, na kome možete pronaći sve važne informacije vezane za program, izmene, nadogradnje i sl. kao i razna korisnička uputstva, tumačenja i raspise Uprave carina vezane za podnošenje JCI i sl.
4. Omogućeno je snimanje (eksport) cele pozicije. Snimanje funkcioniše slično dosadašnjem snimanju pojedinačnih JCI (podpozicija). Za sada je omogućeno samo snimanje pozicije za potrebe tehničke podrške, a uskoro će biti omogućen i uvoz (import).

LogoB3