"WinŠped carinska tarifa" za Android

robot1

Android aplikacija "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play-u.
Više informacija možete pronaći OVDE

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Besplatan probni rad

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

Online carinska tarifa

"Online carinskoj tarifi" možete pristupiti preko glavnog menija našeg veb-sajta ili klikom OVDE

Verzija v2.4.12.59

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.Ispravljene su greške kod novog modula PUR/PIR (dodata je izostavljena rubrika 5 zahteva/odobrenja, kod štampe odobrenja izmenjena je greška u tekstu zaglavlja)
2. Dodata je mogućnost formiranja JCI iz forme za obradu zahteva za PUR/PIR. JCI će biti formirana od svih stavki zahteva, a može se birati da li želite da se u JCI upišu količina i vrednost stavki ili ne. Opcija je dostupna na paleti dugmadi forme obrade zahteva PUR/PIR (gore).
3. Dodata je opcija automatskog formiranja JCI za obračun zakupa/amortizacije na osnovu JCI za PUR. Opcija je dostupna preko glavnog menija ("Pregledi -> Obračun zakupa za izabranu JCI")
4. Ispravljena je graška sa formiranjem obrasca DCV u Excel-u, gde su se u određenim redovima pojaljivali simboli "?" umesto slova.

Verzija v2.4.12.55

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Evidencije PU/PI robe su usklađene sa novim sistemom PUR/PIR. Stari sistem vođenja PUR/PIR je zadržan, a po izboru opcije PUR na glavnom meniju, dodata je nova kartica "PUR/PIR 2012", gde možete vršiti obradu i štampu zahteva/odobrenja, prikazati statističke podatke i sl.
Sistem obrade podataka je sličan starom, (otvarate poziciju, zatim na kartici "PUR/PIR 2012" dugmetom <Novi PUR/PIR> inicirate obradu itd.), s tim da automatsko formiranje JCI iz odobrenja još nije realizovano (biće sledećom izmenom za pojedine postupke, jer zbog unosa samo četvorocifrene tarifne oznake u odobrenje kod oplemenjivanja, automatizam u tom slučaju nije moguć).
Novim sistemom vođenja evidencija o PU/PI robi, nije više neophodan unos podataka o odobrenju radi dobijanja statističkih podataka, već se podaci dobijaju direktno iz unetih JCI.
Ukoliko niste uneli odobrenje u program, kao i ukoliko ste postupak započeli sa JCI kao odobrenjem (E02 i sl.), statističke podatke o robi možete prikazati izborom odgovarajuće opcije glavnog menija ("Pregledi" -> "PUR/PIR po odobrenju" - odnosno "PUR/PIR po deklaraciji")
Ukoliko podnosite JCI kao zahtev za postupak (npr. E02), na kartici "Zahtevi" možete izvršiti obradu i odštampati ispravu koja se u tom slučaju prilaže uz JCI (dugme <PUR/PIR sa JCI>)
Podsećamo vas da uputstva, obrasce i druge stvari vezane za novi sistem PUR/PIR možete pronaći u odeljku "Preuzimanja" našeg websajta (www.WinSped.com) ili kliknite OVDE za direktno preuzimanje.
2. Ispravljeni su drugi manji prijavljeni bagovi
Svi registrovani korisnci mogu preuzeti najnoviju izmenu programa putem modula za automatsko ažuriranje.
(<Opcije> => "Ažuriranje programa").

Verzija programa nakon ažuriranja treba da bude 2.4.12.39

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Programska kontrola kod dokumenata C1 je usklađena sa novim izmenama u postupku izvoza, tako da više nije obavezno popunjavanje rubrika 48 i 52. Rubrike je i dalje moguće popuniti, ali njihovo nepopunjavanje neće uzrokovati grešku pri internoj programskoj kontroli JCI.
2. Dodata je kartica za pristup pregledu JCI za kućno carinjenje direktno iz programa, pa više ne morate koristiti Internet Explorer i sl.
3. Dodata je tabela pregleda podnetih KC JCI za tekući dan, sa vremenima podnošenja. Pomoću ove tabele moguće je orijentaciono sagledati kada se može očekivati okončanje podnete JCI kod carine. Sve KC JCI koje su podnete više od pola sata pre prikaza pregleda će biti obojene u zelenu boju, kao signal da je njihov postupak kod carine najverovatnije okončan i da se mogu očekivati u pregledu podnetih JCI na web sajtu carine.
4. Kod definitivnog prosleđivanja KC dokumenata, dodat je dijalog sa potvrdom slanja, kako bi se isključila mogućnost slučajnog prosleđivanja. Ukoliko vam ovaj dijalog smeta, možete ga isključiti u opštim podešavanjima programa.
5. Na kartici za EPD, desno od dugmeta za prosleđivanje dokumenta, dodata je informacija o datumu i vremenu poslednjeg prosleđivanja. Za već prosleđena dokumenta biće prikazan samo datum, a za dokumenta koja će se proslediti nadalje datum i vreme.
6. Dodata je forma za obradu i štampu procenjenog iznosa dažbina kod TR dokumenata. Popunite potrebne podatke i kliknite na dugme <Izračunaj>  za automatski proračun na osnovu unetih podataka. Forma je uparena sa Carinskom tarifom, pa će se tako prilikom izračunavanja, ukoliko je uneta tarifna oznaka, koristiti podaci i Carinske tarife.
7. Korigovana je štampa određenih izveštaja

Svi registrovani korisnici mogu preuzeti novu izmenu programa putem modula za automatsko ažuriranje programa "WinŠped 2".

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. U opciji "Moj imenik", dodata je opcija definisanja standardnog naimenovanja za tarifnu oznaku. Ukoliko "čekirate" ovu opciju, tekuću postavku naimenovanja robe iz carinske tarife i trgovačkog naziva za tarifnu oznaku, možete upisivati u naimenovanje JCI jednim klikom miša. Kliknite desnim tasterom miša na rubriku 31 (naimenovanje robe iz CT) da bi ste videli nove opcije. Između ostalog, dodate je i mogućnost upisa podataka za sva naimenovanja JCI jednim klikom miša.

2. U opciji glavnog menija "Pregled JCI (C1-C9)", podaci o podpoziciji u pregledu naimenovanja robe će se sortirati opadajućim redosledom, tako da će vam najsvežiji podaci biti u vrhu pregleda za odgovarajuću poziciju.

3. Dodata je mogućnost unosa broja CMR, koji će se štampati u gornjem desnom uglu obrasca. Ovo koristite po potrebi u slučaju da obrazac nema broj, a želite ga zadati. Takođe je povećan i broj karaktera koji se mogu uneti u rubrici 22 CMR, i broj polja za unos bruto mase.

4. Izmenjen je način preuzimanja kursne liste u programu "WinŠped 2". U principu, sistem preuzimanja je ostao nepromenjen, s tim da je uvedena mogućnost izbora datuma za koji želite da preuzmete kursnu listu. Kako se kursna lista za obračun carine utvrđuje petkom za narednu nedelju, program će uvek sam ponuditi odgovarajući datum. U tabeli valuta su izbačene valute za koje NBS ne objavljuje kurs. Stari način preuzimanja će u prelaznom periodu ostati aktivan još neko vreme.

5. Statistička vrednost će se od sada standardno automatski računati pri proračunu dažbina. Ukoliko vam ovo ne odgovara, auto proračun statističke vrednosti možete isključiti (i uključiti) u opštim podešavanjima. Ukoliko je opcija isključena, statistička vrednost će se računati "po starom" tj. pri kliku na dugme <Izračunaj> pored rubrike 46. JCI

6. Prilikom pokretanja programa, vršiće se i provera ažurnosti podataka. Podaci o ažurnosti programa i informacije o dostupnim novim izmenama će se prikazivati u donjem delu glavnog prozora programa. Šifra PRG znači da je potrebno ažurirati program, CT - carinsku tarifu, a ŠIF - šifarnik za popunjavanje JCI.

Svi registrovani korisnici mogu preuzeti najnoviju izmenu carinske tarife preuzeti putem modula za automatsko ažuriranje programa  "WinŠped 2" (<Opcije> => "Ažuriranje programa").

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:

1. Izvršeno je usklađivanje carinske tarife u programu, sa najnovijim izmenama Ex. naimenovanja koje su objavljene na sajtu carine

 

LogoB3