"WinŠped carinska tarifa" za Android

robot1

Beta verzija Android aplikacije "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play-u.
Više informacija možete pronaći OVDE

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Besplatan probni rad

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

Online carinska tarifa

"Online carinskoj tarifi" možete pristupiti preko glavnog menija našeg veb-sajta ili klikom OVDE

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
Carinska tarifa je dopunjena sa nedostajućim stopama carine za primenu SSP kod pojedinih tarifnih oznaka
2. Izmenjeno je zaglavlje zahteva za sanitarno i zahtev za utvrđivanje bezbednosti hrane je promenjen na novi obrazac.
3. U program je dodat komentar carinske tarife. Komentar preuzimate preko modula za automatsko ažuriranje. Komentar CT je dostupan preko opcije glavnog menija "Car.tarifa->Komentar carinske tarife" ili iz pregleda tabele carinske tarife klikom na odgovarajuće dugme. Ukoliko se komentar CT pozove iz pregleda carinske tarife, program će pokušati da pozicionira komentar na izabrani tarifni broj. Uslov za ovo je da sa u pregledu korisnik pozicionira na konkretnu tarifnu oznaku ! U pregledu komentara CT dostupne su i opcije pretrage po unetom pojmu (tekuće glave CT i kompletnog kometara).

Izmena se odnosi na seldeće:

1. Carinska tarifa programa je usklađena sa najavljenim izmenama carinske tarife i Odlukom o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu
2. Moduli "Tranzit (TR)" i "Sažeta deklaracija (SD)" su dobili novi, tabelarni oblik glavnog pregleda (levo na glavnom prozoru), što bi trebalo da doprinese ubrzanju odziva kod velikog broja prikazanih dokumenata. Zbog lakšeg snalaženja u pretrazi, preporuka o korišćenju filtera i dalje stoji.

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Izvršeno je usklađivanje carinske tarife sa pojedinim šiframa povlastica, stopama PDV i EX. brojevima
2. Pregled carinske tarife sada sadrži kolonu "306L" sa stopama određenim odlukama Vlade (npr. ukoliko u koloni piše "L1: 2%" to znači da je po upisanoj povlastici "306L1" stopa carine za ovu tarifnu oznaku 2% i sl.)
3. U šifarnik za popunjavanje JCI, kod šifarnika "Zakonski osnovi oslobođenja od poreza" je dodata šifra "2580 - uvoz dobara po osnovu zamene u garantnom roku"

Verzija v2.4.12.59

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.Ispravljene su greške kod novog modula PUR/PIR (dodata je izostavljena rubrika 5 zahteva/odobrenja, kod štampe odobrenja izmenjena je greška u tekstu zaglavlja)
2. Dodata je mogućnost formiranja JCI iz forme za obradu zahteva za PUR/PIR. JCI će biti formirana od svih stavki zahteva, a može se birati da li želite da se u JCI upišu količina i vrednost stavki ili ne. Opcija je dostupna na paleti dugmadi forme obrade zahteva PUR/PIR (gore).
3. Dodata je opcija automatskog formiranja JCI za obračun zakupa/amortizacije na osnovu JCI za PUR. Opcija je dostupna preko glavnog menija ("Pregledi -> Obračun zakupa za izabranu JCI")
4. Ispravljena je graška sa formiranjem obrasca DCV u Excel-u, gde su se u određenim redovima pojaljivali simboli "?" umesto slova.

LogoB3