"WinŠped carinska tarifa" za Android

robot1

Android aplikacija "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play-u.
Više informacija možete pronaći OVDE

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Besplatan probni rad

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

Online carinska tarifa

"Online carinskoj tarifi" možete pristupiti preko glavnog menija našeg veb-sajta ili klikom OVDE

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
Izvršeno je usklađivanje carinske tarife sa izmenama akciza

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
Izvršeno je uslađivanje carinske tarife sa novim Ex. pozicijama    

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. U tabeli pregleda carinske tarife (poslednja kolona desno) prikazivaće se podaci da li se tarifna oznaka nalazi na Nacionalnoj kontrolnoj listi robe dvostruke namene (šifra DN) ili na listi supstanci koje se mogu koristiti za izradu hemijskog naoružanja - Chemical Weapon Convention (šifra CWC) ili se tarifna oznaka eventualno nalazi na obe liste (šifra DN,CWC). Kod interne programske kontrole, program će prijavljivati upozorenje ukoliko je tarifna oznaka obeležena gore pomenutim šiframa. Ovo upozorenje uzimajte kao orijentaciju da li ćete eventualno trebati carinskim organima priložiti izjavu o nameni predmetne robe.
Obe liste možete preuzeti sa sajta carine ili sa našeg websajta u odeljku "Preuzimanja -> Odabrani zakoni i propisi"
2. Prilikom popunjavanja JCI C7 kod postupaka kućnog carinjenja (KC) biće omogućen unos tarifne oznake bez isključivanja pravilnika za popunjavanje JCI. Takođe će biti omogućen unos tarifnih oznaka i u slučajevima unosa bilo kog podatka u "polje vrsta spoljnotrgovinskog poslovanja" (rubrika 24), tj. za slučajeve npr. stvljanja PU robe u postupak carinskog skladištenja, prijavljivanja robe za postupak reeksporta i sl. U normalnim situacijama, kada se dokument koristi za skladištenje robe u javna, privatna i slična carinska skladišta, unos tarifne oznake prema pravilniku nije potreban.
3. Ispravljena je grška koja je kod automatskog formiranja JCI za obračun zakupa na osnovu izabrane C5, gde je program umesto 3% obračunavao 30% vrednosti robe iz C5 (glavni meni: "Pregledi -> Obračun zakupa za izabranu JCI")

 

Verzija programa nakon ažuriranja treba da bude v2.4.13.11

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
Carinska tarifa je dopunjena sa nedostajućim stopama carine za primenu SSP kod pojedinih tarifnih oznaka
2. Izmenjeno je zaglavlje zahteva za sanitarno i zahtev za utvrđivanje bezbednosti hrane je promenjen na novi obrazac.
3. U program je dodat komentar carinske tarife. Komentar preuzimate preko modula za automatsko ažuriranje. Komentar CT je dostupan preko opcije glavnog menija "Car.tarifa->Komentar carinske tarife" ili iz pregleda tabele carinske tarife klikom na odgovarajuće dugme. Ukoliko se komentar CT pozove iz pregleda carinske tarife, program će pokušati da pozicionira komentar na izabrani tarifni broj. Uslov za ovo je da sa u pregledu korisnik pozicionira na konkretnu tarifnu oznaku ! U pregledu komentara CT dostupne su i opcije pretrage po unetom pojmu (tekuće glave CT i kompletnog kometara).

Izmena se odnosi na seldeće:

1. Carinska tarifa programa je usklađena sa najavljenim izmenama carinske tarife i Odlukom o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu
2. Moduli "Tranzit (TR)" i "Sažeta deklaracija (SD)" su dobili novi, tabelarni oblik glavnog pregleda (levo na glavnom prozoru), što bi trebalo da doprinese ubrzanju odziva kod velikog broja prikazanih dokumenata. Zbog lakšeg snalaženja u pretrazi, preporuka o korišćenju filtera i dalje stoji.

LogoB3