"WinŠped carinska tarifa" za Android

robot1

Beta verzija Android aplikacije "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play-u.
Više informacija možete pronaći OVDE

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Besplatan probni rad

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

Online carinska tarifa

"Online carinskoj tarifi" možete pristupiti preko glavnog menija našeg veb-sajta ili klikom OVDE

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
  Kod postupaka izvoznod kućnog carinjenja (tu prvenstveno mislimo na "IZ-3"), dodate su dve opcije upisa obezbeđenja za robu u rubrici 44: obezbeđenje na fakturnu vrednost i statističku vrednost (slično kao što je kod redovnih postupaka izvoza to bio slučaj sa rubrikom "B")
2.  Ispravljena je greška koja se javljala kada se ažuriranje kursne liste pozove sa obrasca obrade JCI, a koja je dovodila do neuspešnog ažuriranja.
3. Ispravljena je greška kor TR JCI koja je u nekim slučajevima uzrokovala probleme pri EPD kada je u rubrici 44 JCI upisana šifra "F93".
4. Ispravljene su druge manje, uočene i prijavljene, greške u programu.

 

Verzija programa nakon ažuriranja treba da bude v2.4.13.27

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
Izvršeno je usklađivanje carinske tarife sa izmenama akciza

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
Izvršeno je uslađivanje carinske tarife sa novim Ex. pozicijama    

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. U tabeli pregleda carinske tarife (poslednja kolona desno) prikazivaće se podaci da li se tarifna oznaka nalazi na Nacionalnoj kontrolnoj listi robe dvostruke namene (šifra DN) ili na listi supstanci koje se mogu koristiti za izradu hemijskog naoružanja - Chemical Weapon Convention (šifra CWC) ili se tarifna oznaka eventualno nalazi na obe liste (šifra DN,CWC). Kod interne programske kontrole, program će prijavljivati upozorenje ukoliko je tarifna oznaka obeležena gore pomenutim šiframa. Ovo upozorenje uzimajte kao orijentaciju da li ćete eventualno trebati carinskim organima priložiti izjavu o nameni predmetne robe.
Obe liste možete preuzeti sa sajta carine ili sa našeg websajta u odeljku "Preuzimanja -> Odabrani zakoni i propisi"
2. Prilikom popunjavanja JCI C7 kod postupaka kućnog carinjenja (KC) biće omogućen unos tarifne oznake bez isključivanja pravilnika za popunjavanje JCI. Takođe će biti omogućen unos tarifnih oznaka i u slučajevima unosa bilo kog podatka u "polje vrsta spoljnotrgovinskog poslovanja" (rubrika 24), tj. za slučajeve npr. stvljanja PU robe u postupak carinskog skladištenja, prijavljivanja robe za postupak reeksporta i sl. U normalnim situacijama, kada se dokument koristi za skladištenje robe u javna, privatna i slična carinska skladišta, unos tarifne oznake prema pravilniku nije potreban.
3. Ispravljena je grška koja je kod automatskog formiranja JCI za obračun zakupa na osnovu izabrane C5, gde je program umesto 3% obračunavao 30% vrednosti robe iz C5 (glavni meni: "Pregledi -> Obračun zakupa za izabranu JCI")

 

Verzija programa nakon ažuriranja treba da bude v2.4.13.11

LogoB3