"WinŠped carinska tarifa" za Android

robot1

Android aplikacija "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play-u.
Više informacija možete pronaći OVDE

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Besplatan probni rad

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

Online carinska tarifa

"Online carinskoj tarifi" možete pristupiti preko glavnog menija našeg veb-sajta ili klikom OVDE

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
  Carinska tarifa je usklađena sa izmenama akciza
2.  Ispravljena je greška u programu koja je u nekim situacijama dovodila do pogrešnog upisa povlastice u rubriku 36 JCI, za robu poreklom iz Turske

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
  Kod postupaka izvoznod kućnog carinjenja (tu prvenstveno mislimo na "IZ-3"), dodate su dve opcije upisa obezbeđenja za robu u rubrici 44: obezbeđenje na fakturnu vrednost i statističku vrednost (slično kao što je kod redovnih postupaka izvoza to bio slučaj sa rubrikom "B")
2.  Ispravljena je greška koja se javljala kada se ažuriranje kursne liste pozove sa obrasca obrade JCI, a koja je dovodila do neuspešnog ažuriranja.
3. Ispravljena je greška kor TR JCI koja je u nekim slučajevima uzrokovala probleme pri EPD kada je u rubrici 44 JCI upisana šifra "F93".
4. Ispravljene su druge manje, uočene i prijavljene, greške u programu.

 

Verzija programa nakon ažuriranja treba da bude v2.4.13.27

LogoB3