Program za elektronsko podnošenje dokumenta carini (EPD) već od 25.000 din., NCTS 19.000 din.

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

IT Soft Solutions

"WinŠped.log 2015"

Kako je aplikacija "WinŠped.log 2015" verifikovana za elektronsko podnošenje dokumenata od strane Uprave carina, ova aplikacija je sada zamenila aplikaciju "WinŠped 2" u našoj ponudi. VIŠE...

"WinŠped.log 2015" DEMO

Demo verzija aplikacije je dostupna za preuzimanje. Za više informacija kliknite OVDE...

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Izmena se odnosi na seldeće:

1. Carinska tarifa programa je usklađena sa najavljenim izmenama carinske tarife i Odlukom o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu
2. Moduli "Tranzit (TR)" i "Sažeta deklaracija (SD)" su dobili novi, tabelarni oblik glavnog pregleda (levo na glavnom prozoru), što bi trebalo da doprinese ubrzanju odziva kod velikog broja prikazanih dokumenata. Zbog lakšeg snalaženja u pretrazi, preporuka o korišćenju filtera i dalje stoji.

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Izvršeno je usklađivanje carinske tarife sa pojedinim šiframa povlastica, stopama PDV i EX. brojevima
2. Pregled carinske tarife sada sadrži kolonu "306L" sa stopama određenim odlukama Vlade (npr. ukoliko u koloni piše "L1: 2%" to znači da je po upisanoj povlastici "306L1" stopa carine za ovu tarifnu oznaku 2% i sl.)
3. U šifarnik za popunjavanje JCI, kod šifarnika "Zakonski osnovi oslobođenja od poreza" je dodata šifra "2580 - uvoz dobara po osnovu zamene u garantnom roku"

Verzija v2.4.12.59

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.Ispravljene su greške kod novog modula PUR/PIR (dodata je izostavljena rubrika 5 zahteva/odobrenja, kod štampe odobrenja izmenjena je greška u tekstu zaglavlja)
2. Dodata je mogućnost formiranja JCI iz forme za obradu zahteva za PUR/PIR. JCI će biti formirana od svih stavki zahteva, a može se birati da li želite da se u JCI upišu količina i vrednost stavki ili ne. Opcija je dostupna na paleti dugmadi forme obrade zahteva PUR/PIR (gore).
3. Dodata je opcija automatskog formiranja JCI za obračun zakupa/amortizacije na osnovu JCI za PUR. Opcija je dostupna preko glavnog menija ("Pregledi -> Obračun zakupa za izabranu JCI")
4. Ispravljena je graška sa formiranjem obrasca DCV u Excel-u, gde su se u određenim redovima pojaljivali simboli "?" umesto slova.

Verzija v2.4.12.55

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Evidencije PU/PI robe su usklađene sa novim sistemom PUR/PIR. Stari sistem vođenja PUR/PIR je zadržan, a po izboru opcije PUR na glavnom meniju, dodata je nova kartica "PUR/PIR 2012", gde možete vršiti obradu i štampu zahteva/odobrenja, prikazati statističke podatke i sl.
Sistem obrade podataka je sličan starom, (otvarate poziciju, zatim na kartici "PUR/PIR 2012" dugmetom <Novi PUR/PIR> inicirate obradu itd.), s tim da automatsko formiranje JCI iz odobrenja još nije realizovano (biće sledećom izmenom za pojedine postupke, jer zbog unosa samo četvorocifrene tarifne oznake u odobrenje kod oplemenjivanja, automatizam u tom slučaju nije moguć).
Novim sistemom vođenja evidencija o PU/PI robi, nije više neophodan unos podataka o odobrenju radi dobijanja statističkih podataka, već se podaci dobijaju direktno iz unetih JCI.
Ukoliko niste uneli odobrenje u program, kao i ukoliko ste postupak započeli sa JCI kao odobrenjem (E02 i sl.), statističke podatke o robi možete prikazati izborom odgovarajuće opcije glavnog menija ("Pregledi" -> "PUR/PIR po odobrenju" - odnosno "PUR/PIR po deklaraciji")
Ukoliko podnosite JCI kao zahtev za postupak (npr. E02), na kartici "Zahtevi" možete izvršiti obradu i odštampati ispravu koja se u tom slučaju prilaže uz JCI (dugme <PUR/PIR sa JCI>)
Podsećamo vas da uputstva, obrasce i druge stvari vezane za novi sistem PUR/PIR možete pronaći u odeljku "Preuzimanja" našeg websajta (www.WinSped.com) ili kliknite OVDE za direktno preuzimanje.
2. Ispravljeni su drugi manji prijavljeni bagovi
LogoB3