"WinŠped carinska tarifa" za Android

robot1

Android aplikacija "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play-u.
Više informacija možete pronaći OVDE

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Besplatan probni rad

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

Online carinska tarifa

"Online carinskoj tarifi" možete pristupiti preko glavnog menija našeg veb-sajta ili klikom OVDE

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
Izmenjeno je zaglavlje "Zahteva za utvrđivanje bezbednosti proizvoda" zbog promene naziva ministrarstva (Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine)

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
Korigovana je greška kod obračuna dažbina za C6 (postupak 61 21), uz upisanu povlasticu u rubrici 36. Program sada neće obračunavati carinu ukoliko je u rubrici 36 upisana bilo kakva povlastica.

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
Izvršeno je usklađivanje carinske tarife sa pojedinim priloženim ispravama
2. Korigovane su i dodate izostavljene stope carine za primenu SSP kod tarifne oznake 0402 21 18 00 (Ex. 62, 63 i 64)    

LogoB3