Program za elektronsko podnošenje dokumenta carini (EPD) već od 25.000 din., NCTS 19.000 din.

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

IT Soft Solutions

"WinŠped.log 2015"

Kako je aplikacija "WinŠped.log 2015" verifikovana za elektronsko podnošenje dokumenata od strane Uprave carina, ova aplikacija je sada zamenila aplikaciju "WinŠped 2" u našoj ponudi. VIŠE...

"WinŠped.log 2015" DEMO

Demo verzija aplikacije je dostupna za preuzimanje. Za više informacija kliknite OVDE...

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
  Kod postupaka izvoznod kućnog carinjenja (tu prvenstveno mislimo na "IZ-3"), dodate su dve opcije upisa obezbeđenja za robu u rubrici 44: obezbeđenje na fakturnu vrednost i statističku vrednost (slično kao što je kod redovnih postupaka izvoza to bio slučaj sa rubrikom "B")
2.  Ispravljena je greška koja se javljala kada se ažuriranje kursne liste pozove sa obrasca obrade JCI, a koja je dovodila do neuspešnog ažuriranja.
3. Ispravljena je greška kor TR JCI koja je u nekim slučajevima uzrokovala probleme pri EPD kada je u rubrici 44 JCI upisana šifra "F93".
4. Ispravljene su druge manje, uočene i prijavljene, greške u programu.

 

Verzija programa nakon ažuriranja treba da bude v2.4.13.27

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
Izvršeno je usklađivanje carinske tarife sa izmenama akciza

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
Izvršeno je uslađivanje carinske tarife sa novim Ex. pozicijama    

LogoB3