Program za elektronsko podnošenje dokumenta carini (EPD) već od 25.000 din., NCTS 19.000 din.

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

IT Soft Solutions

"WinŠped.log 2015"

Kako je aplikacija "WinŠped.log 2015" verifikovana za elektronsko podnošenje dokumenata od strane Uprave carina, ova aplikacija je sada zamenila aplikaciju "WinŠped 2" u našoj ponudi. VIŠE...

"WinŠped.log 2015" DEMO

Demo verzija aplikacije je dostupna za preuzimanje. Za više informacija kliknite OVDE...

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
U šifarnik je dodata šifra "O18" - pošiljalac humanitarne pomoći

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
Izmenjeno je zaglavlje "Zahteva za utvrđivanje bezbednosti proizvoda" zbog promene naziva ministrarstva (Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine)

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
Korigovana je greška kod obračuna dažbina za C6 (postupak 61 21), uz upisanu povlasticu u rubrici 36. Program sada neće obračunavati carinu ukoliko je u rubrici 36 upisana bilo kakva povlastica.

LogoB3