"WinŠped carinska tarifa" za Android

robot1

Beta verzija Android aplikacije "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play-u.
Više informacija možete pronaći OVDE

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Besplatan probni rad

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

Online carinska tarifa

"Online carinskoj tarifi" možete pristupiti preko glavnog menija našeg veb-sajta ili klikom OVDE

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
MODUL "NCTS":
- Program je usklađen sa izmena neophodnim za primenu nakon uključenja Srbije u Zajednički tranzit EU od 1. februara 2016. godine
- U šifarnik odredišnih i tranzitnih carinskih ispostava dodate su šifre carinskih ispostava zemalja uključenih u Zajednički tranzit

 

*Slike ekrana sa popunjenom T1 deklaracijom možete preuzeti sa OVOG LINKA. U suštini se T1 deklaracija ne razlikuje od NT deklaracije. Kod T1 se dodatno upisuju i šifre tranzitnih CI. Upisuju se šifre predviđene ulazne carinske ispostave za ugovornu članicu Konvencije kroz koju će se vršiti tranzit pošiljke ili, ako pošiljka samo tranzitira preko područja koja nije teritorija ugovornih članica Konvencije, izlazne carinske ispostave preko koje prevozno sredstvo napušta teritoriju ugovornih članica Konvencije. Grupa podataka se koristi najmanje jednom ako su različite ugovorne članice Konvencije deklarisane za otpremu i odredište.

 

Carinska tarifa programa je usklađena sa izmenama koje se primenjuju od 1.1.2016.

Svi korisnici treba da preuzmu i instaliraju ovu izmenu od 1.1.2016. preko modula za automatsko ažuriranje.

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
  S' obzirom da su NCTS isprave ušle u redovnu primenu, kod formiranja nove JCI i SD, polje MRN kod prethodne isprave će sada biti standardno potvrđeno. Prilikom kopiranja isprava, kopiraće se stanje polja iz kopirane isprave, pa u ovom slučaju, korigujte po potrebi

IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Carinska tarifa programa je usklađena sa izmenama najavljenim u prethodnim e-mailovima, a koje se primenjuju od 01.01.2015. kao i Ex. pozicijama i Akcizama

Verzija programa nakon ažuriranja treba da bude v2.4.15.1
Verzija carinske tarife nakon ažuriranja treba da bude v20141231

1. Izmenjen je deo programa koji automatski upisuje povlastice i obračunava dažbine za robu na kvoti kod SSP. Dugme pored rubrike 36, kojim se automatski upisuje šifra povlastice, podeljeno je na dva dela. Leva strana (dugme [Pov]) funkcioniše kao i do sada, dok desna strana (dugme [K]) upisuje šifru povlastice za robu u okviru kvote.
Program će na osnovu unete šifre povlastice automatski obračunavati dažbine za robu, tj. primenjivati odgovarajuću stopu carine. Podsećamo vas da informacije o iskorišćenosti kvota možete proveriti u carinskoj tarifi, izborom odgovarajuće opcije u padajućem meniju kod dugmeta [Kvote].
2. Prilikom unosa zbirnih šifara u rubrici 33 (selidba, privremeni uvoz/izvoz alata...), program će sada pravilno reagovati na sve aktuelne šifre

LogoB3