IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
Carinska tarifa je uslklađena sa najnovijom izmenom Ex. pozicija