IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
Carinska tarifa programa je korigovana u skladu sa izmenama ex. pozicija i stopa PDV