IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
Izvršeno je uslađivanje carinske tarife sa novim Ex. pozicijama