IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1.
Izvršeno je usklađivanje carinske tarife sa izmenama Ex. pozicija , stopa PDV i uverenjima i saglasnostima