IZMENA SE ODNOSI NA SLEDEĆE:
1. Carinska tarifa programa je ažurirarana novim ex. naimenovanjima i povezana sa akcizama shodno dokumentima objavljenim na sajtu carine (videti linkove)