CARINSKA TARIFA:
- Izvršeno je usklađivanje sa izmenama Ex. pozicija