CARINSKA TARIFA:
- Izvršeno je usklađivanje sa novim Ex. pozicijama i Spiskom dobara koja se oporezuju posebnom stopom PDV razvrstanih po nomenklaturi CT