CARINSKA TARIFA:
- Izvršeno je usklađivanje sa Uredbom o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2020. godinu