IT Soft Solutions

Online carinska tarifa

"Online carinskoj tarifi" možete pristupiti preko glavnog menija našeg veb-sajta ili klikom OVDE

Besplatan probni rad

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Klikom na donji link pristupate online pregledu Carinske tarife sa dažbinama:

>PREGLED CARINSKE TARIFE<

Kratko uputstvo:

Pretraga je podeljena na dva dela:

1) U gornjem delu birate redom odeljak (nakon izbora kliknite na dugme <Dalje>), glavu (nakon izbora kliknite na dugme <Dalje>) i zatim tarifni broj. Nakon što pronađete željeni tarifni broj kliknite na dugme <Prikaži tarifni broj> za njegov tabelarni pregled.

2) U donjem delu unosite direktno tarifni broj (Npr. 0101 ili 3926 ili 8471 i sl.) ili traženu reč/pojam iz naimenovanja carinske tarife. Nakon unosa željenih podataka, kliknite na dugme <Prikazi Carnsku tarifu> i dobićete tabelarni pregled podataka za traženi tarifni broj odnosno uneti tekst.

Prilikom pretrage koristite postupak naveden pod 1) ili pod 2). Ove dve pretrage su nezavisne jedna od druge i ne mogu se kombinovati !

 

Važna napomena:

Podaci dobijeni ovim pregledom su podaci koji su dostupni i u alpikacijama "WinŠped.log 2015", odnosno "WinŠped 2" i podležu zaštiti autorskih i drugih prava intelektualne svojine. Zabranjeno je njihovo korišćenje u druge svrhe, sem u svrhe njihovog prikaza na ovom websajtu. Takođe, ne garantujemo da su prikazani podaci ispravni i tačni, i ne snosimo nikakvu odgovornost za direktnu ili indirektnu štetu koju korisnik eventualno pretrpi njihovim korišćenjem.

 

Web stranica aplikacije: http://carinska.tarifa.winsped.com

LogoB3