"WinŠped carinska tarifa" za Android

robot1

Beta verzija Android aplikacije "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play-u.
Više informacija možete pronaći OVDE

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Besplatan probni rad

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

Online carinska tarifa

"Online carinskoj tarifi" možete pristupiti preko glavnog menija našeg veb-sajta ili klikom OVDE

Ukoliko vaša firma već koristi neki informacioni sistem u svom poslovanju, ili neki program za izradu izlaznih faktura, moguće je realizovati vezu između vašeg postojećeg programa i programa "WinŠped.log 2015", tako da se podaci iz vaše izlazne fakture direktno uvezu u program i da se na osnovu njih automatski formira JCI.

Ovo u velikoj meri štedi vreme potrebno za pripremu JCI, jer se jednom uneti podaci iz vaše fakture, ne moraju ponovo prekucavati u programu "WinŠped.log 2015".

Moguća je realizacija direktne veze programa "WinŠped.log 2015" sa vašom bazom podataka ili realizacija razmene podataka preko fajla. Fajl za razmenu podataka može biti u bilo kom standardnom formatu (txt, xml, csv...). 

Imamo iskustvo u realizaciji uvoza podataka iz SAP txt fajla u program "WinŠped.log 2015".

Molimo vas da nas kontaktirate u vezi detalja.

WinŠped.PUR (aktivno oplemenjivanje, privremeni uvoz...)

Aplikacija omogućava korisnicima jednostavno vođenje evidencije o robi u postupku aktivnog oplemenjivanja i privremenog uvoza.

Ova aplikacija je izdvojeni, samostalni program, nastao od modula "PUR/PIR" programa "WinŠped.log 2015". Modul je u uspešnoj upotrebi više od 5 godina i koriste ga špediterske firme, koje ove vrste evidencija uslužno vode svojim komitentima. Zbog velikog interesovanja firmi koje konkretno sprovode ove postupke, odlučili smo da modul "PUR/PIR" izdvojimo kao posebnu aplikaciju i u potpunosti je prilagodimo porebama ovih preduzeća.

Program je prvenstveno namenjen preduzećima koje se bave tzv. „lohn“ poslovima, a koje za svoje potrebe, same žele da vode evidencije o privremeno uvezenoj robi.

Program omogućava kompletno vođenje evidencije o robi, počevši od izrade zahteva, preko obrade isporuka, razduženja, po potrebi i automatskog formiranja JCI, sve do formiranja obrasca za završetak postupka („okončanja“)!
Na osnovu unetih repromaterijala, dobijenih proizvoda i njihovih proizvodnih normativa, moguće je kreiranje najrazličitijih izveštaja o robi, sa detaljnim uvidom u stanje i utrošak repromaterijala, kao i izveštaja o realizaciji izvoza dobijenih proizvoda.
Aplikacijom je moguće kreirati i izveštaje koje zahteva carina, radi svođenja, kvartalnog objedinjavanja rokova i završetka (okončanja) postupaka.

Realizovana je mogućnost uvoza podataka (faktura, specifikacija RM i DP, normativa itd.) iz Excel tabele ili CSV fajla. Moguć je i izvoz podataka u ove formate. Po zahtevu i potrebi korisnika, moguća je realizacija uvoza i izvoza podataka i sa drugim formatima.

Novim korisnicima je omogućen besplatan probni rad u trajanju od 30 dana! Demo verziju aplikacije možete preuzeti OVDE

Program zahteva on-line aktivaciju!

NAPOMENE:
- Za sada je u aplikaciji realizovana mogućnost vođena evidencije robe u postupku aktivnog oplemenjivanja (E01 i E02)
- U planu je realizacija i ostalih postupaka i to redom: postupak privremenog uvoza (E07 i E09) - u završnoj fazi realizacije, pa zatim i postupci privremenog izvoza (E10 i E11), kao i pasivnog oplemenjivanja (E05 i E06).  

Izmena programa (08.05.2020.)

CARINSKA TARIFA:
- Izvršeno je usklađivanje sa izmenama Ex. pozicija

Izmena programa (15.04.2020.)

CARINSKA TARIFA:
- Izvršeno je usklađivanje sa novim Ex. pozicijama i Spiskom dobara koja se oporezuju posebnom stopom PDV razvrstanih po nomenklaturi CT

Izmena programa (23.03.2020.)

CARINSKA TARIFA:
- Izvršeno je usklađivanje sa izmenama Ex. pozicija

Izmena programa (17.01.2020.)

CARINSKA TARIFA:
- Izvršeno je usklađivanje sa Ex pozicijama i Tabelarnim pregledom povezivanja akciznih šifara sa CT

LogoB3