"WinŠped carinska tarifa" za Android

robot1

Android aplikacija "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play-u.
Više informacija možete pronaći OVDE

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Besplatan probni rad

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

Online carinska tarifa

"Online carinskoj tarifi" možete pristupiti preko glavnog menija našeg veb-sajta ili klikom OVDE

Ovaj modul će objediniti sve naše web aplikacije koje su u završnoj fazi razvoja:

  1. Carinska skladišta online 2014 (Više...)
  2. WebPUR 2014 (Više...)
  3. WebFakture 2013 (Više...)

Planiramo da u budućnosti ovde dodamo i aplikaciju za online obradu i elektronsko podnošenje carinskih isprava (JCI i NCTS).

POVRATAK NA GLAVNU STRANICU

Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2022. godinu

Obaveštavamo vas da je Vlada Republike Srbije, na 94. sednici, 25. novembra 2021. godine, usvojila Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2022. godinu

Tekst uredbe možete preuzeti u odeljku "PREUZIMANJA" našeg veb-sajta.

Carinska tarifa će biti dostupna za ažuriranje u programu "WinŠped.log 2015" na dan 01.01.2022.

Izmena programa (01.10.2021.)

OPIS IZMENA:
MODUL "WinŠped 3":
- Kod opcije za automatsko generisanje izjava I60, I63, I64 i I65, dodata je i izjava I46

CARINSKA TARIFA:
- Izvršene su manje korekcije

OSTALO:
- Postavke datuma i brojeva u programu više neće zavisiti od regionalnih postavki Windows operativnog sistema, već će program uvek koristiti srpske postavke (datum u formatu dd.mm.yyyy i brojeve sa decimalnim zarezom).
- Izvršene su pripreme programa za prelazak na novu verziju modula za ažuriranje, koji će se koristiti od naredne izmene

Izmena programa (11.07.2021.)

OPIS IZMENA:
MODUL "WinŠped 3":
- Pregled carinske tarife je dopunjen kolonama AM (Jermenija) i KG (Kirgistan)

CARINSKA TARIFA:
- Carinska tarifa je dopunjena stopama carine za Jermeniju i Kirgistan

Prečišćeni tekst Carinske tarife, usklađen sa Sporazumom sa Evroazijskom unijom, možete preuzeti sa našeg veb-sajta:
https://www.winsped.com/index.php/preuzimanja/odabrani-zakoni-i-propisi

Izmena programa (09.07.2021.)

OPIS IZMENA:
MODUL "WinŠped 3":
- Izvršeno je usklađivanje programa u skladu sa Zakonom o potvrđivanju sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, s jedne strane i  Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica, s druge strane

OSTALO:
- U šifarnik JCI su dodate nove šifre shodno izmenama šifarnika JCI

Izmena programa (25.06.2021.)

OPIS IZMENA:
MODUL "WinŠped 3":
- Ukoliko u opciji "JCI KC" imate problema sa pristupom carinskom portalu u okviru samog programa, dodata su dva nova dugmeta, koja će direktno otvoriti carinske portale (stari i novi) u vašem standardnom internet browser-u (Google Chrome, Edge, Firefox...)

- Kopiranjem Zahteva za utvrđivanje bezbednosti proizvoda, kopiraće se i pripadajuća specifikacija

LogoB3