"WinŠped carinska tarifa" za Android

robot1

Beta verzija Android aplikacije "WinŠped carinska tarifa" je dostupna za besplatno preuzimanje na Google Play-u.
Više informacija možete pronaći OVDE

Kućno carinjenje

Nakon višegodišnje uspešne primene, sve više preduzeća i špedicija koristi našu aplikaciju za postupke kućnog carinjenja. Program "WinŠped 2" je jedan od prvih programa u Srbiji koji je omogućio primenu ovih postupaka!

Više informacija možete pronaći OVDE

Besplatan probni rad

BESPLATAN PROBNI RAD U TRAJANJU OD 30 DANA! KLIKNITE OVDE ZA VIŠE INFORMACIJA!

Osnovni paket programa "WinŠped.log 2015", koji obuhvata obradu JCI i SD, kompletne šifarnike, pravilnik za popunjavanje i carinsku tarifu samo za 25.000 din. Program za NCTS od 19.000 din. Za više informacija o paketima programa kliknite OVDE...

Online carinska tarifa

"Online carinskoj tarifi" možete pristupiti preko glavnog menija našeg veb-sajta ili klikom OVDE

Ovaj modul će objediniti sve naše web aplikacije koje su u završnoj fazi razvoja:

  1. Carinska skladišta online 2014 (Više...)
  2. WebPUR 2014 (Više...)
  3. WebFakture 2013 (Više...)

Planiramo da u budućnosti ovde dodamo i aplikaciju za online obradu i elektronsko podnošenje carinskih isprava (JCI i NCTS).

POVRATAK NA GLAVNU STRANICU

Izmena programa (17.01.2020.)

CARINSKA TARIFA:
- Izvršeno je usklađivanje sa Ex pozicijama i Tabelarnim pregledom povezivanja akciznih šifara sa CT

Izmena programa (31.12.2019.)

CARINSKA TARIFA:
- Izvršeno je usklađivanje sa Uredbom o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2020. godinu

Izmena programa (28.11.2018.)

MODUL "WinŠped 3":
- Kod opcije uvoza fakture iz Excel/CSV fajla, kao nazivi kolona se mogu koristiti sve šifre priloženih isprava iz rubrike 44 JCI koje počinju slovima "F", "U", "I" i "O". Znači, ako kao naziv kolone upišete šifru "U15", program će podatak iz te kolone upisati u polje "BROJ" te šifre, u rubriku 44 JCI.
- Kod Sažete deklaracije (SD), u rubrici 11 - "Isprava/prethodni dokument", dodato je dugme koje omogućava upis podatka o broju prethodne isprave iz prvog naimenovanja, u tekuće naimenovanje SD. Ovo će olakšati obradu dokumenta sa više naimenovanja, gde se u svim naimenovanjima razdužuje ista prethodna isprava.

Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2020. godinu

Vlada Republike Srbije je, na 192. sednici, 21. novembra 2019. godine, usvojila Uredbu o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2020. godinu.

Tekst uredbe možete preuzeti u odeljku "PREUZIMANJA" našeg veb-sajta, ili direktno klikom na OVAJ LINK

Carinska tarifa će biti dostupna za ažuriranje u programu "WinŠped.log 2015" na dan 01.01.2020.

Android aplikacija "WinŠped carinska tarifa"

robot2
Beta verziju Android aplikacije "WinŠped carinska tarifa" možete besplatno preuzeti na Google Play-u! Potražite aplikaciju na Google Play-u ili na svom Android uređaju kliknite na Google Play logo.

Набавите на Google Play

 

LogoB3